Lợi ích của kiểm toán báo cáo tài chính

Kiểm toán báo cáo tài chính là gì? Tại sao báo cáo tài chính cần được kiểm toán? Ngoài hiệu quả giúp gia tăng độ tin cậy đối với các nhà đầu tư, chủ nợ, công việc này còn đem tới những lợi ích nào cho doanh nghiệp? Cùng tìm hiểu qua bài viết dưới đây từ E-invoice!

Kiểm toán báo cáo tài chính là gì?

Kiểm toán báo cáo tài chính được biết đến là một trong những đầu việc quen thuộc của các kiểm toán viên độc lập. Đây là hoạt động đánh giá các báo cáo tài chính được kiểm toán dựa trên các bằng chứng kiểm toán được thu thập. Mục đích của hoạt động này là nhằm kiểm tra, báo cáo mức độ trung thực, tính chính xác của những số liệu thể hiện trong báo cáo tài chính của các đơn vị kế toán.
Theo đó, thước đo để đánh hoạt động này được áp dụng theo hệ thống chuẩn mực kế toán và kiểm toán

Hãy liên hệ đơn vị chukysobinhduong.vn để nhận tư vấn chi tiết về các dịch vụ doanh nghiệp chi tiết

Kiểm toán Báo cáo tài chính là gì?

Theo Điều 3 và Điều 29, Luật Kế toán năm 2015 quy định:

“Điều 3. Giải thích từ ngữ

Báo cáo tài chính là hệ thống thông tin kinh tế, tài chính của đơn vị kế toán được trình bày theo biểu mẫu quy định tại chuẩn mực kế toán và chế độ kế toán.”

“Điều 29. Báo cáo tài chính của đơn vị kế toán

Báo cáo tài chính của đơn vị kế toán dùng để tổng hợp và thuyết minh về tình hình tài chính và kết quả hoạt động của đơn vị kế toán. Báo cáo tài chính của đơn vị kế toán gồm:

a) Báo cáo tình hình tài chính;

b) Báo cáo kết quả hoạt động;

c) Báo cáo lưu chuyển tiền tệ;

d) Thuyết minh báo cáo tài chính;

đ) Báo cáo khác theo quy định của pháp luật.”

Phân tích báo cáo tài chính là gì?

Là quá trình phân chia, phân loại hệ thống chỉ tiêu phản ánh trên BCTC theo nhiều hướng khác nhau, sau đó sử dụng các kỹ thuật liên hệ, so sánh, đối chiếu và tổng hợp để cung cấp thông tin tài chính hữu ích cho quản lý.

Các chỉ tiêu tài chính trên BCTC gồm như: Tài sản (TS), nguồn vốn, vốn chủ sở hữu (VCSH),… có từ “Bảng cân đối kế toán”. Chỉ tiêu doanh thu bán hàng, lợi nhuận… có từ “Báo cáo kết quả kinh doanh”. Chỉ tiêu ROA, ROE, ROS… là nguồn thông tin có từ BCTC cung cấp.

Phân tích BCTC chủ yếu cung cấp thông tin cho các đối tượng bên ngoài doanh nghiệp là đưa ra các quyết định theo những mục tiêu khác nhau.

Tổng kết

ới sự thay đổi chóng mặt về mọi thứ, từ công nghệ, từ loại hình kinh doanh đến cả cách thức kinh doanh, nên doanh nghiệp cũng cần phải xây dựng cái nhìn đúng và chuẩn về việc phải có báo cáo tài chính được lập và trình bày rõ ràng, tuân thủ các quy định hiện hành. Và để đạt được điều này, thì kiểm toán báo cáo tài chính chính là cách nhanh chóng nhất và đáng tin cậy nhất. Mọi vấn đề cần hỗ trợ và tư vấn, quý doanh nghiệp vui lòng liên hệ Bộ phận Tư vấn của chukysobinhduong.vn để được giải đáp.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *