dịch vụ thay đổi giấy phép kinh doanh chuyên nghiệp

Thay đổi giấy phép kinh doanh cũng là một trong những thủ tục pháp lý mà doanh nghiệp thường xuyên thực hiện trong quá trình hoạt động để để đáp ứng nhu cầu kinh doanh và phù hợp với yêu cầu kinh doanh, phù hợp với thị trường, đối tác.

Doanh nghiệp thường thay đổi các thông tin trên đăng ký kinh doanh như: Tên công ty, địa chỉ trụ sở, thay đổi thành viên/cổ đông, người đại diện theo pháp luật, vốn điều lệ, ngành nghề kinh doanh…

Khi nào cần làm thủ tục thay đổi giấy phép kinh doanh?

  • Sau một thời gian đi vào hoạt động, doanh nghiệp thường phát sinh nhu cầu thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh.
  • Doanh nghiệp cần thay đổi đăng ký kinh doanh trong các trường hợp dưới đây:
  • Doanh nghiệp phải làm thủ tục đăng ký với Phòng đăng ký kinh doanh khi thay đổi bất kỳ nội
  • dung nào đã được ghi nhận trên Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (như tên của doanh nghiệp, địa chỉ trụ sở chính, người đại diện theo pháp luật, vốn điều lệ, thông tin về chủ sở hữu (đối với công ty TNHH 1 thành viên), thông tin về các thành viên (đối với công ty TNHH 2 thành viên trở lên);
  • Thông báo thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh với Phòng đăng ký kinh doanh những nội dung (thông tin) không được ghi nhận trên Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, nhưng được xác nhận trên trên Cổng điện tử quốc gia về đăng ký kinh doanh. Đây là những nội dung về ngành nghề kinh doanh, thông tin đăng ký thuế (địa chỉ nhận thông báo thuế, số tài khoản ngân hàng, người phụ trách kế toán và v.v);

Thông tin doanh nghiệp cần cung cấp

Khi sử dụng dịch vụ thay đổi GPKD của dichvudoanhnghiepaz.com , doanh nghiệp chỉ cần cung cấp các thông tin sau:

  • Bản chụp/scan GPKD mới nhất của doanh nghiệp.
  • Những thông tin dự kiến thay đổi trên GPKD.
  • Bản sao hợp lệ CMND/CCCD/Hộ chiếu đối với dịch vụ thay đổi người đại diện theo pháp luật, thay đổi thành viên góp vốn (đối với công ty TNHH 2 thành viên trở lên), thay đổi cổ đông sáng lập (đối với công ty cổ phần), thay đổi chủ sở hữu (đối với công ty TNHH 1 thành viên).

Những nội dung thường được thay đổi giấy phép kinh doanh

Dịch vụ thay đổi tên doanh nghiệp
Dịch vụ thay đổi trụ sở chính của doanh nghiệp
Dịch vụ thay đổi đại diện pháp luật của doanh nghiệp
Dịch vụ thay đổi ngành nghề của doanh nghiệp
Dịch vụ thay đổi vốn
Dịch vụ thay đổi thành viên của doanh nghiệp
Dịch vụ tạm ngừng kinh doanh
Dịch vụ thay đổi thông tin người đại diện theo pháp luật
Dịch vụ thay đổi thông tin thuế
Dịch vụ đăng ký thông tin tài khoản ngân hàng
Lưu ý: Khi thay đổi tên, địa chỉ, thông tin doanh nghiệp,… có ảnh hưởng đến con dấu thì phải làm thủ tục thay đổi con dấu và khắc dấu với thông tin thay đổi.

Thủ tục thay đổi giấy phép kinh doanh như thế nào?

Thủ tục thay đổi đăng ký kinh doanh sẽ được thực hiện theo các bước như sau:

Bước 1: Soạn thảo hồ sơ thay đổi đăng ký kinh doanh theo quy định của pháp luật

Doanh nghiệp sẽ soạn thảo hồ sơ thay đổi đăng ký kinh doanh theo nội dung đã được chúng tôi hướng dẫn cụ thể trong bài viết.

Bước 2: Nộp hồ sơ thay đổi tới Cơ quan đăng ký kinh doanh

Hồ sơ thay đổi đăng ký kinh doanh sẽ được doanh nghiệp hoặc tổ chức được doanh nghiệp ủy quyền nộp tới Sở kế hoạch đầu tư tỉnh/thành phố nơi doanh nghiệp đăng ký trụ sở chính theo hình thức nộp hồ sơ trực tuyến qua cổng thông tin quốc gia về doanh nghiệp.

Bước 3: Nhận giấy chứng nhận thay đổi  đăng ký kinh doanh từ Cơ quan đăng ký

Trong quá trình thẩm tra hồ sơ, trường hợp hồ sơ được chấp nhận hợp, phòng đăng ký kinh doanh sẽ ghi nhận nội dung thay đổi theo yêu cầu của doanh nghiệp trên giấy phép kinh doanh mới.

Trường hợp hồ sơ đăng ký không hợp lệ, Cơ quan đăng ký kinh doanh sẽ thông báo bằng văn bản lý do từ chối để doanh nghiệp sửa đổi, bổ sung.

Tổng kết

Nếu doanh nghiệp còn thắc mắc hay cần tư vấn về dịch vụ thay đổi giấy phép kinh doanh, vui lòng liên hệ dichvudoanhnghiepaz.com để được chuyên viên pháp lý hỗ trợ trong thời gian sớm nhất.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *